Om oss

Om oss: «a little less conversation, a little more action please»

Dette sang Elvis Presley i 1968. Og takket være denne tittelen ble Stolt Mat 47 år senere til.

Stolt Mat er: Kortreist mat | Turistkontor | Servering | Kafé

Vi fikk idéen om å starte en lokalmatbutikk med produkter fra småskala produsenter fra Møre og Romsdal 15. mars 2015. I full fart tok vi kontakt med diverse produsenter i fylket og i like full fart kjøpte vi inn kortreiste matprodukter. Vi måtte også bestille varehyllene, kassa-apparat, fryser og kjøleskap. Gert laget en nettside, vi bestilte visittkort og Janet skrev pressemeldinger. To måneder senere, 16. mai 2015, åpnet vi Stolt Mat for kundene. Vi påstår: uten Elvis ingen Stolt Mat. 

MARERITT


Det må for øvrig nevnes at daglig leder Janet natten før åpningen hadde et fryktelig mareritt: at ingen kunder skulle komme. Men det var helt uberettiget! Selv om det på forhånd ble sagt at «dette kommer aldri til å gå» var det mange kunder innom og tømte hyllene for varer. Nok engang måtte det i full fart kjøpes inn nye produkter. Og slik har det gått siden. 

GERT OG JANET


Vi er opprinnelig fra Nederland og har bodd i Norge siden 1997. I 1998 kjøpte vi et gammelt trehus, og flyttet til Sjøholt og har bodd her siden. Det har vi aldri angret på! 

HISTORISK OG MANGFOLDIG HUS


Bygningen Stolt Mat holder til, kalles for «Flindt-huset» (tidligere Flindtbuda). I denne bygningen har det gjennom tidene vært handel og butikker, drevet av mange forskjellige personer fra forskjellige steder, med en diversitet av tilbud. Husets historie blir gjengitt av Tore Gjære fra Ørskog Historielag, som leverte teksten.

KRAMBODBYGNING


«Trulig var det ei buda som handelsmennene far Lauritz og son Wensell brukte etter at de i 1821 fikk «kremmerbevilling». I 1855 hadde sonen trulig lagt ned handelen. Og den 19. januar 1856 fekk den 27 år gamle bergensaren Teodor Bang Flindt kongeleg bevilling til å drive handel «paa eller ved gaarden Søholt i Ørskog Prestegjeld». Eitt år seinare, den 16. januar 1857, fekk han løyve av grunneigaren, Lauritz Holte Wensell, til å sette opp eit bustadhus «i ende med den nærværende Krambodbygning».

HANDELSHUS

Teodor Flindt dreiv handelen frå 1856 til 1877. Då overlét han drifta til Martinus Amdam frå Einhaugen på Amdam. I 1882 kjøpte Martinus seg gard i Bårdsgjerdet, og slutta da med handel. Då var det Severin Amdam, frå Olegarden på Amdam, som tok over.
I 1891 flytta Severin Amdam til Ålesund. Det året hadde Ole Magnussen (frå Sjøholtstranda) kome att frå Amerika, og han starta no med handel i Flindtbuda. I 1906 ga han seg, og no var det Ole Johan Lindset fra Ørskog som tok over.
Ole Johan heldt fram til 1916, då Ole H. Skaue, ein ungkar frå Skodje, tok over drifta. I hans tid gjennomgikk handelsbuda den første «moderniseringa» – ho fekk speilglasruter i utstillingsvindauga.
I 1928 døydde Ole Skaue brått, og handelen stod ledig. Familie Fylling på Skodje kjøpte butikken dei etablerte firmaet Sjøholt Handel i 1928, og handelsstyrar vart no skodjebygdaren Johan Hatlevik. I hans tid som styrar vart huset totalt ombygt til det «ugjenkjennelege».

KNAPPENÅLER OG DYNAMITT


Familien Hatlevik slutta med handelen rundt 1951-52 og flytta frå bygda. Då var det Johan og Lovise Engeset, også dei frå Skodje, som tok over. Vareutvalet var – som Engeset sa – alt frå knappenåler til dynamitt.
Johan og Lovise Engeset gav seg i 1970, og då kom Guro og Olav Johansen med familie og tok over. Dei heldt fram med det same breie vareutvalet, og hadde også agentur for skiferstein, våpen og anna.
I 1989 la Johansen butikken om til sjølvbetjening, og flytta inngangen til sørsida, der inngangen per dags dato er. Same året tok sonen Kjell Åge over drifta og heldt til her fram til 1997, då han flytta til «Sjøholtgården».
Etter at Johansen flytta ut, har butikklokalet vore nytta til ulike føremål. Mellom anna til ungdomsklubb og Frivilligsentral og salong med aromaterapi. Og frå 2015 er det Stolt Mat som har halde til her.»
 

TURISTKONTOR VISIT SJØHOLT


Den 7. juli 2018 åpnet Stolt Mat også turistkontor inn i butikken. Lokale bedrifter og øvrige aktører blir markedsført gjennom denne siden. Siden da har mange turister fra nær og fjern funnet veien til Sjøholt og fikk de informasjon om alt det fine som finnes kring Sjøholt. 

SERVERINGSBEVILGNING


Om ikke det var nok ble det søkt om serveringsløyve i 2019 og en bitte liten kaffe ble etablert. Kaffe, cappuccino, espresso, med eller uten kake, mandelstang, is eller en konfektbit. Små enkle retter lages med produkter fra butikken. For å unngå matsvinn er det datoen på varene som bestemmer hva kunden får servert. Det betyr at pålegg på rundstykke eller wrap kan variere fra dag til dag. 

LYS I ALLE VINDUER


I oktober 2020 ble en vegg i butikken delvis fjernet, og tilleggsareal mot veien på nordsiden av bygningen ble tatt i bruk. Der blir det mulig å nyte en enkel lunsj med produkter fra Stolt Mat; enten med eller uten en cappuccino til. Etter mange år uten kom det, på hele første etasjen, endelig lys i alle vinduene igjen. Velkommen til en kortreist norsk matopplevelse.

Gert og Janet